Groepen

Begeleiding in een groep is even effectief als individuele begeleiding. Een belangrijke meerwaarde is de interactie en de uitwisseling tussen de groepsleden onderling. Ieder groepslid neemt zijn eigen persoonlijkheid en levensgeschiedenis mee en reageert op grond daarvan op een bepaalde manier op anderen. In deze interacties herhalen zich patronen die zich ook in het dagelijks leven voordoen.
Door elkaar feedback te geven kunnen bijvoorbeeld ineffectieve contactpatronen duidelijk worden. Zoeken en experimenteren met nieuwe contactmogelijkheden kan dan een volgende stap zijn.

In een groep word je bevraagd en kun je vragen stellen; je krijgt aandacht en je geeft deze. Je zult je herkennen in anderen waardoor je je gesteund kan voelen. Werken met elkaar in een groep zal je inspireren, het kan ook confronterend zijn. Werken in een groep is ook opwindend. Het is een pad van samen op weg zijn.