Gestalttherapie

Gestalttherapie heeft effect op je leven in ruime zin.

– Je leert je problemen oplossen.
-Je gaat je vitaler en krachtiger voelen.
-Je ontdekt hoe je effectiever en hartelijker contact maakt.
-Je wordt je bewust van je gedrag en het effect ervan.
-Je geeft aandacht aan moeilijke- en ingrijpende ervaringen.
-Je ontwikkelt je zelfvertrouwen.

Mensen die in gestalttherapie zijn geweest zeggen dat ze meer draagvlak vinden in zichzelf, ze nemen hun gevoelens en lichaamssignalen serieus en kunnen beter genieten.

Ook al suggereert de naam Gestalttherapie dat het hier om psychotherapie zou gaan, toch beslaat het een gebied dat veel ruimer is dan dat van de psychotherapie alleen! Gestalttherapie wil zeker helend en dus therapeutisch zijn, zoals ook de term Gestalt (een “geheel”) duidelijk maakt. Gestalttherapie heeft haar voornaamste bronnen in de waarnemingspsychologie, de veldtheorie, de fenomenologie en de antropologie. Gestaltisten staan open voor alles wat de mens kan helen; zij kijken holistisch en werken tevens complementair!

De therapie van het contact
Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt Gestalttherapie ook wel de therapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens deze visie ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Gestalttherapie ondersteunt gewaarzijn
Het begrip gewaarzijn kun je best omschrijven als waarnemend ervaren of ook wel: weet of besef hebben van hetgeen er tussen jou en je omgeving gebeurt. Het ondersteunen van het gewaarzijn in het proces van een zich voortdurend veranderende (subjectief beleefde) realiteit is één van de belangrijkste taken van Gestalttherapie.
Naast dat we samen je vragen en je problemen bespreken is de aandacht ook gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Beeldende middelen, lichaamswerk en meditatie zijn werkwijzen om daar gewaarzijn te ontwikkelen. Het gewaarzijn speelt een belangrijke rol in het proces van verandering en heelwording. Het is het instrument bij uitstek bij het maken van verantwoorde keuzes.

Gestalttherapie is relationeel
Uitgangspunt bij het begrijpen van individualiteit is het waarnemend ervaren dat “ik meer ik word naarmate jij steeds meer jij voor me wordt”. In de Gestalttherapie is de wisselwerking tussen individu en omgeving het uitgangspunt. Dit uitgangspunt maakt de Gestalttherapie tot een dynamische en effectieve benaderingswijze.