Jongeren vanaf 17/18 jaar

Jonge mensen en jong volwassenen kunnen vanaf 17/18 jaar bij mij terecht voor hulp bij psychische problemen. De begeleiding is meestal kortdurend.

Psychische problemen kunnen zich uiten in de volgende klachten;
– vaak en snel buikpijn en/of hoofdpijn hebben
– ruzie maken, pesten, gepest worden
– geen vrienden hebben
– erg teruggetrokken zijn
– depressieve gevoelens hebben
– geen keuzes maken en geen initiatief nemen.
– angstig zijn of angsten hebben, b.v. faalangst.

Mijn begeleiding richt zich op het verhelderen van deze klacht, zodat je bewust kan worden van wat er speelt en je een oplossing kan vinden die bij jou past.

Verloop van de begeleiding
Soms legt een ouder/ verzorger het eerste contact, het kan ook dat jezelf, als jongere, contact met me opneemt.  We zullen dan spreken over je klachten en je leef-/leeromstandigheden en natuurlijk over wat je wilt bereiken met therapie. Ook hebben we het over het contact met je ouders en hoe die te betrekken bij jou stappen.
Dit gesprek kan via de telefoon of we kunnen elkaar ontmoeten het kan met of zonder je ouders/ verzorgers plaatsvinden.  Op deze manier kan ik je eventuele vragen beantwoorden en kun je ervaren of  je een‘ klikt’ voelt tussen ons.
Dit eerste gesprek is vrijblijvend, kosteloos en duurt ongeveer 30 minuten.

In het eerste begeleidingsgesprek verkennen we, jongere en ik, je klacht, de context en de ernst. Daarbij kijk ik ook wat ik denk dat er nodig is aan begeleiding en of ik de juiste persoon ben om deze begeleiding te geven. Na dit eerste gesprek heb ik overleg met je en je ouders/ verzorgers over mijn bevindingen en de vervolg begeleiding.

In de gesprekken die hierop volgen ga ik je helpen bij het ontwarren en verhelderen van je klacht. Naast dat we praten met elkaar, zal ik je misschien vragen om iets te schilderen of te tekenen met de bedoeling dat je uit, wat je voelt (het gaat er dan niet om of het mooi is of lijkt). Sommige mensen praten nu eenmaal makkelijk en graag terwijl anderen zich beter uiten op b.v. papier. Door je klacht te ontrafelen leer je over jezelf, hoe je deze klacht hebt ontwikkelt en hoe je hier op een voor jou fijnere manier mee om kunt gaan.  Ik stem dat wat ik je vraag natuurlijk af op jouw wereld én je mag hier ‘nee’ zeggen.

Wanneer je je weer beter voelt, stoppen we. De begeleiding sluiten we af met een evaluatie waarin je kijkt hoe je verder kunt op de ingeslagen weg.

Verschil
Er kan een verschil bestaan tussen de ervaringen van je ouders en die van jou, beide zienswijzen en ervaringen doen er toe. We bespreken dan de verschillen, wat ze betekenen voor een ieder en hoe hiermee om te gaan.