Gestalt-supervisiegroep

De liefde voor je vak brandend houden

 

’Je hart’ en liefde, zijn naast het werken aan je eigen leerdoelen, in deze supervisie groep, een onderwerp voor verdieping. Je kunt onderzoeken hoe je hart werkt als instrument om te openen en te sluiten; hoe je liefde voor jezelf en voor de ander vormgeeft;  hoe je de liefde voor je vak brandend houdt.


Supervisie is een vorm van leren door reflectie op je eigen ervaringen als gestalttherapeut. Het doel van supervisie is het ontwikkelen van authenticiteit en professionaliteit, ook het behouden van plezier in je werk is een doel. Je onderzoekt je persoonlijke- en praktijksituaties op verschillende manieren; b.v. in gesprek met elkaar, in een persoonlijk dieper onderzoek en op creatieve wijze. De supervisie heeft een ervaringsgerichte aanpak.

handen

 

Is gestalt-supervisie iets voor mij?
Als je de wens hebt om samen met collega’s stil te staan bij jou ontwikkeling als therapeut.  Wanneer je je wilt verdiepen in jezelf en daarbij jouw praktijkervaringen wilt gebruiken als middel. En wanneer je geïnspireerd wilt worden door de sterke werking en positieve kracht van gestalttherapie; Dan is deze groep een aanrader.

 

De basis van deze groep is de gestalttheorie zoals beschreven is door Perls , Goodman en Hefferline in; Gestalttherapy, excitement and growth of the human personality. Dit basis boek uit 1951 en is nog altijd goed te vertalen naar en te gebruiken in onze tijd. Uitgangspunten van deze groep zijn onder andere gelijkwaardigheid (ik en jij), hier en nu, ondersteuning, contact, contactgrens en focus.

Als voorbereiding op de supervisie stuur je, een week van te voren, een casus met je supervisievraag en reflecteer je op de vorige supervisie.

Gestalttrainer
De supervisiegroep wordt begeleid door Barbara Pompe. Zij heeft een praktische – en beeldende aanpak. Barbara heeft ervaring in het opleiden van Gestalttherapeuten en het geven van supervisie. Ze is geregistreerd als supervisor bij de EAGT.

IMG_0923

Data 2017/2018:
Vrijdag; 15-9, 20-10, 1-12- 2017,  19-1- 2018, 23-2, 6-4, 18-5 en let op maandag 25-6-2018.
Van 10.45 uur tot  14.15 uur.
Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

Adres: Het Ondernemershuis,
Lylantseplein 1, 2908LH Capelle a/d IJssel

 

Punten
Je krijgt na het deelnemen aan deze groep een certificaat met 28 supervisie uren, geldig bij de NBGT en NVAGT. Wanneer je lid bent van de NVAGT en bezig bent met je eerste herregistratie kun je deze uren laten gelden als intervisie.

De kosten  zijn €480 (wordt geen btw geheven) plus een deel van de huur van de ruimte .

Opgave
Heb je interesse of heb je vragen neem dan contact met me op.

Ervaringen van deelnemers:

*Ik besef dat het echt aanwezig zijn vaak het meest essentieel is voor een cliënt. Daarbij is het belangrijk dat ik contact maak met mezelf, zodat snaren die om resonantie vragen kunnen gaan resoneren, bij de cliënt  en  bij mij.

*Gestalt supervisie helpt mij om weer dichter bij het Gestaltgedachtegoed te komen.  Fijn om met betrokken gestaltcollega’s samen te werken.

*Ik heb durven experimenteren en oefenen met de groepsdynamiek binnen de Gestalt Supervisiegroep.

*Het sparren over cliënten vind ik heel fijn en inspireert me.

*Dat ik het moeilijk blijf vinden mijn plek te vinden in een groep, bang voor oordelen, mijn eigen oordelen. Door dit besef heb ik geleerd beter stil te staan bij wat ik nodig heb, minder de „escape”-route gevolgd (wachten, mopperen op anderen, angst en onzekerheid de boventoon laten voeren). Ik ben steeds minder bang om zichtbaar te zijn in waar mijn passie ligt.

Over het beeldende- en lichaamsgerichte werken:
*Ik heb krijtjes gekocht en heb een symboolkaart getekend. Ik heb alles bij de hand liggen en maak er veel en graag gebruik van tijdens een Gestaltsessie. Ook het samen tekenen ga ik inzetten.

*Wat me bij is gebleven naar aan leiding van het uitwerken van een casus is „een vlinder zijn” tijdens de behandeling van een cliënt die terughoudend is in het contact. Ook de beeldspraak „Ik heb mijn kooitje opengezet en er zijn twee vogeltjes ingevlogen,” was aanleiding voor ervaringsgericht werk.

* Voor mij was het steeds weer verassend om te zien, hoe iets wat binnen in mij speelt, weergegeven wordt in mijn beeldende „creaties”. Omdat ik hier niet mee bekend was merkte ik ook de schroom om er zelf iets mee te doen in mijn praktijk. Uiteindelijk wel gedaan.

Over persoonlijke ontwikkeling gesproken:
*Het heeft me geholpen om op verschillende manieren naar casussen te kunnen kijken, verfrissend.

*Ik denk wel dat ik wat rustiger en wat afwachtender ben geworen, ook dan ben ik actief en aanwezig als therapeut. En ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om mezelf in te brengen in de groep en dus ook in mijn werk met cliënten.

* Ik ervaar verdieping en verfijning van mijn (levens)thema’s, bv. Meer besef dat het me niet gaat om ik óf de ander, maar ik én de ander. Het is verrijkend en verbredend om met collega therapeuten te zijn, inbreng te hebben en ook te luisteren naar hoe anderen werken. Dat maakt sociaal gezien dat ik me verbonden voel. Wat ik prettig vind is dat er in de supervisie structuur en leiding wordt gegeven.

*Bedankt dat je me weer in contact hebt gebracht met het creatieve in mij.

*Barbara heeft de supervisie goed opgezet, mooie en afwisselende oefeningen met daarnaast veel ruimte voor eigen inbreng. Ze brengt andere denkwijzen in en speelt in op actuele vragen uit de groep. Ik vind haar inspirerend, ze is op een liefdevolle manier aanwezig, heeft humor, is integer en schroomt niet om haar eigen ervaringen in te brengen. Hiermee creëert ze een vertrouwelijke sfeer.