Jouw Privacy

 

Als beeldend gestalttherapeut leg ik een dossier aan, dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over onze gesprekken, soms over de inhoud, soms over de vorm, gegevens over mijn waarnemingen en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik ga zorgvuldig om met jouw dossier waarin je persoonlijke- en begeleidings- gegevens staan. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog gebruikt worden;

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

- Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

 

Je dossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Misschien is het ook goed om te weten dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

 

Privacy op de nota

Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank(SVB) en belastingdienst gevraagd worden. Dit zijn: je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, je BSN of SVB klantnummer (alleen voor SVB). Verder staat er een korte omschrijving van de therapie, b.v. Gestalttherapie en de prestatiecode (dit is een code die zorgverzekeraars gebruiken).

 

Heb je nog vragen over hoe ik met je gegevens omga? Laat het me weten, dan hebben we het erover.

 

Barbara Pompe

Lichaamsgericht- en beeldend  Gestalttherapeut

Internationaal gestalt-bodywork trainer

Gestalt-supervisor

Jouw privacy