Privacy

Hieronder lees je over mijn privacy beleid, dus over hoe ik met jouw gegevens omga.


Om mijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen leg ik een papieren dossier aan van onze therapie sessies. Dit dossier bevat aantekeningen over de gesprekken, soms over de inhoud, soms over de vorm, soms over mijn waarnemingen en interventies. Dit helpt mij om snel te kunnen zien hoe de therapie verloopt en welke afspraken we gemaakt hebben. 

Mogelijk staan er in jouw dossier gegevens die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Jouw dossier is voor jouw toegankelijk.


Ik ga zorgvuldig met jouw dossier om, onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.


De gegevens uit je dossier kan ik ook gebruiken: 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

- Geanonimiseerd, gebruik ik het therapie proces voor intercollegiale toetsing, supervisie en intervisie.

- Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.


Het werken met een dossier is wettelijke verplicht voor mij als therapeut en is beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je dossier blijft zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard. Misschien is het ook goed om te weten dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.


Privacy op de nota

Op de nota die je ontvangt staan volgende gegevens: je naam, adres en woonplaats. Verder staat er een korte omschrijving van de therapie, b.v. Gestalttherapie, supervisie of Gestalt Coaching. Deze nota komt uiteindelijk bij mijn administratie kantoor terecht. Met hen heb ik een privacy overeenkomst gesloten, waarin zij zich verplichten geen cliënt gegevens over te nemen of e verspreiden.

‍ 

Heb je hier vragen over, ik bespreek het graag met je.

Barbara Pompe-Gelissen

Lichaamsgericht- en beeldend gestalttherapeut

International bodyworker, Gestalt trainer and supervisor


+31 (0)654271060

Kortenhoefsedijk 146

1241LX Kortenhoef


Lid van de European Association of Gestalt Therapists

Klachten- en geschillencommissie SCAG

Stichting Bevordering Gestalt Art